Rury hydrauliczne precyzyjne bez szwu

Dostępne u nas są rury precyzyjne bez szwu

Pod względem doboru rur precyzyjnych bez szwu mamy w standardzie rozmiary od 6 do 42mm z różnymi grubościami ścianki (wszystko zależne od ciśnienia roboczego). Rury precyzyjne bez szwu tak samo jak węże służą do przenoszenia mocy i sterowania w układach hydrauliki siłowej. Ich montaż odbywa się za pomocą łączników rurowych na pierścień zacinający. Ważnym elementem przy montażu są uchwyty, dzięki którym można szybko, łatwo, trwale i estetycznie przymocować rury oraz węże hydrauliczne

Przeznaczenie oraz wymiary dostępnych rur hydraulicznych precyzyjnych bezszwowych

Stalowa rura hydrauliczna przeznaczona jest do przenoszenia płynnych płynów między elementami hydraulicznymi, armaturą, zaworami, kołnierzami i innymi narzędziami. Wykonana jest z materiału E355 (ST 52.4) lub E235 (ST 37.4). Te dwa gatunki różnią się składem chemicznym. Pomaga to kontrolować ciśnienie robocze.

Rura hydrauliczna jest wykonana zgodnie z normami DIN 2391/C (DIN EN 10305-1) lub DIN 2445/2 (DIN EN 10305-4) i jest dostępna w milimetrach, calach średnicy zewnętrznej i calach nominalnej średnicy otworu.
rury precyzyjne bez szwu zastosowanie. Zakuwanie24 węży Hydraulika siłowa Pneumatyka
rury precyzyjne bez szwu, rury hydrauliczne w układzie hydraulicznym

Wymiary rur precyzyjnych bez szwu

 • 4mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 10mm
 • 12mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 18mm
 • 20mm
 • 22mm
 • 25mm
 • 28mm
 • 30mm
 • 38mm
 • 42mm

Norma dotycząca rur określa wymiary ciągnionych na zimno rur wykończeniowych i precyzyjnych rur stalowych bez szwu. Proces ciągnienia na zimno zapewnia rurom wąskie tolerancje wymiarowe, zwiększa wytrzymałość materiału i poprawia skrawalność. Dlatego rury hydrauliczne nadają się do zastosowań w systemach rurociągów o wysokiej wydajności.

Zazwyczaj rury hydrauliczne mają długość około 6 metrów. Aby zamówić rury, użytkownik musi zmierzyć średnicę zewnętrzną rury i średnicę wewnętrzną. W przypadku, gdy istotna jest grubość ścianki, rury można zamawiać pod względem średnicy zewnętrznej i grubości ścianki lub średnicy wewnętrznej i grubości ścianki.

Rury precyzyjne bez szwu - Rodzaje

Istnieją dwa rodzaje gatunku materiału, ST52.4 i ST37.4. ST52.4. To rura o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, co oznacza, że ma wyższe dopuszczalne ciśnienie robocze dzięki zmniejszonej grubości ścianki rury, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej masy systemu.

Wytrzymałość na rozciąganie dla ST52.4 wynosi od 490 N/mm² do 630 N/mm², natomiast dla ST37.4 zakresy to od 340 N/mm² do 480 N/mm². Różne gatunki stali prowadzą również do różnych granic plastyczności.

Podstawowe cechy rur hydraulicznych precyzyjnych bez szwu

Powierzchnia rur wykończona jest NBK, przy czym rury są fosforanowane i normalizowane, co zapewnia odporność na korozję. Są olejowane wewnątrz i na zewnątrz. Proces normalizacji tworzy twardszy produkt metalowy. Podczas normalizacji metale będą nagrzewane do wysokiej temperatury, co umożliwi naturalne ochłodzenie z powrotem do temperatury pokojowej poprzez ekspozycję po podgrzaniu. Metale, które przeszły ten proces, są bardziej podatne na formowanie, twardsze i ciągliwe. Powłoka galwaniczna jest dostępna na życzenie. Ocynkowana rura hydrauliczna jest wyposażona w ochronną warstwę cynku, aby wydłużyć jej żywotność. Istnieją dwa rodzaje cynkowania, ocynkowane ogniowo i ocynkowane na zimno.

Dostępne są rury NBK (czarne), ocynkowane i nierdzewne.

Dopuszczalne ciśnienia robocze są obliczane zgodnie z normą DIN 2413 w normalnej temperaturze. Wartości plastyczności i naprężenia rozciągającego są wykorzystywane do określenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i wymaganej grubości ścianki. Rury i przewody rurowe są dostarczane z rzeczywistą plastycznością, a wartości naprężeń rozciągających są weryfikowane na podstawie certyfikatów materiałowych zgodnych z oryginałem.
 
Rury hydrauliczne nadają się do spawania zwykłymi technikami. Promień gięcia równy 3-krotności zewnętrznej średnicy rury jest zalecany do gięcia rur na zimno za pomocą giętarki do rur lub ręcznego gięcia rur.